Implementatie

AD Herinrichting

Uniformeren en standaardiseren van de
inrichting van de Microsoft omgevingen

Tijdlijn
Afgerond:
1-1-2020
Gerelateerde projecten
Afgerond
Office365 koppeling Technische koppeling met de Microsoft O365omgeving ten einde het kunnen...
Afgerond
SelfService Password Wachtwoorden wijzigen zonder tussenkomstvan de ICT NML Helpdesk
Implementatie
ID & Acces Management In controle komen van de levenscyclus vangebruikersaccounts