Waarom ICT NML?

Wij zijn een dienstverlenende organisatie die faciliteert in de invulling van automatiseringsvragen. Wij streven naar uniforme werkprocessen, eenduidige dienstverlening en de vorming van een regieorganisatie. Sinds 2014 voeren we het ICT-beheer en ICT-onderhoud uit voor onze partners gemeente Nederweert, gemeente Roermond, gemeente Venlo en gemeente Weert.

We zijn continue bezig om te professionaliseren en de klantgerichte dienstverlening te optimaliseren. Tevens staan een aantal innovatieve projecten op de uitvoeringskalender die een bijdrage leveren aan de flexibiliteit en snelheid van de dienstverlening. ICT NML is een organisatie waar vernieuwing en verandering een constante factor is. Wij zijn een organisatie die acteert in een politieke omgeving met tegelijkertijd de mentaliteit van het bedrijfsleven. Dit doen wij zonder winstoogmerk.

Uitvoeringsorganisatie en programmateam

ICT NML bestaat uit een uitvoeringsorganisatie en een programmateam. De uitvoeringsorganisatie zorgt dagelijks zorgen voor beheer en onderhoud van de ICT Infrastructuur van de partners en is het aanspreekpunt voor vragen op het gebied van de ICT infrastructuur. Het programmateam houdt zicht bezig met het verbeterprogramma ICT NML 2.0. Het verbeterprogramma dat in 2017 gestart is, richt zich op:

  • harmonisering van de infrastructuur van de deelnemende partners;
  • ontwikkeling van een verhoogd niveau van informatiebeveiliging;
  • synergievoordelen;
  • een bredere, toekomstbestendige dienstverlening.